วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรมพัฒนาด้านต่างๆ

เด็กๆ ต่อบล็อกไม้ตามจินตนาการ


เด็กๆ ทดสอบการชิมรสชาด และบอกรสชาดที่ชิมกับครู


ทดสอบเดิน

ทดสอบโยน-รับลูกบอล

เด็กๆ เลือกอ่านนิทานที่ตนเองสนใจ โดยที่พี่เล่าให้น้องฟัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น