วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพสื่อการสอนอาเซียนและตามหน่วยการเรียนรู้

ภาพสื่อการสอนอาเซียน


 เงิน และอาหารของประเทศอาเซียน 

 ตะกร้าดอกไม้อาเซียน

ชุดแต่งกายประจำสมาชิกประเทศอาเซียน

 สื่อประเทศสมาชิกอาเซียน

ป้ายนิเทศประเทศสมาชิกอาเซียน


ภาพสื่อการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ ฝนจ๋า

 ภาพป้ายนิเทศตามหน่วยการเรียนรู้ เงิน

มุมประสบการณ์

ป้ายนิเทศเดือน

 ป้ายนิเทศ แผนที่ ประเทศอาเซียน

เกมจับคู่ประเทศอาเซียน

สมุด Pop up ชุดประจำชาติอาเซียนและคำทักทายประเทศอาเซียน

ป้ายนิเทศหน่วยกลางวันกลางคืน  หน่วยครอบครัวแสนสุข หน่วยโรงเรียนของหนู
หน่วยสัตว์น่ารัก และสมุดภาพหน่วย ฝนจ๋า


ตุ๊กตาชุดประจำชาติประเทศสมาชิกอาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น